Đào tạo Đại học

Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun

Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021

Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021

Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2020 - 2021

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ giáo dục công” năm học 2020 - 2021 Kế hoạch khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ giáo dục công” năm học 2020 - 2021

Kế hoạch khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên, học viên đối với dịch vụ giáo dục công” năm học 2020 - 2021

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2021 Kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2021

Kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2021

Xem thêm
Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19. Sinh viên, học viên sau đại học bắt đầu dạy và học tập trung từ thứ Hai ngày 08/3/2021.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn